slider

Werkwijze

In een gesprek met direct betrokkenen (familie en als u dat wenst vrienden, collega’s) wordt in beeld gebracht wie de overledene was en hoe de familie hem of haar wil gedenken.

De voor direct betrokkenen belangrijkste elementen van het gesprek zijn de basis voor het samenstellen van de afscheidsviering of het herdenkingsmoment.
Het gesprek kan leiden tot een persoonlijk symbool (dit kan een foto, beeld, tekst of muziekstuk zijn). Dit persoonlijk symbool kan een centrale rol spelen tijdens de viering.

Gezamenlijk wordt gezocht naar passende teksten en muziek en wordt zo de viering samengesteld.
Een actieve rol van de direct betrokkenen bij de viering, indien men dat wenst, is mogelijk en vind ik zelfs erg belangrijk.

Indien u dat wenst kan voor de viering een liturgieboekje worden gemaakt.

Vieringen kunnen worden gehouden in een aula, crematorium, kerk, de open lucht, de eigen woning of een andere ruimte.