slider

Afscheid

In een gesprek met direct betrokkenen (familie en als u dat wenst vrienden, collega’s) wordt in beeld gebracht wie de overledene was en hoe de familie hem of haar wil gedenken.

De voor direct betrokkenen belangrijkste elementen van het gesprek zijn de basis voor het samenstellen van de afscheidsbijeenkomst. Gezamenlijk wordt gezocht naar passende teksten en muziek en krijgt het afscheid zijn vorm.

Het gesprek kan leiden tot een persoonlijk symbool (dit kan een foto, beeld, voorwerp, tekst of muziekstuk zijn) dat een centrale rol kan spelen tijdens het afscheid.

Een actieve rol van de direct betrokkenen is uiteraard mogelijk en vind ik zelfs erg belangrijk.

Indien u dat wenst kan voor het afscheid een programma- of liturgieboekje worden gemaakt waarin alle teksten worden opgenomen.

Afscheidsbijeenkomsten of – zo u wilt – afscheidsvieringen kunnen worden gehouden in een aula, crematorium, kerk, de open lucht, de eigen woning of een andere ruimte.

‘Hoe mooier en voller de herinnering, hoe moeilijker het afscheid. Maar de dankbaarheid verandert de herinnering in een stille vreugde. Men draagt het vergane moois in zich mee als een kostbaar geschenk’.

(Dietrich Bonhoeffer)